Discovering cultures through media

Discovering cultures through media

Jauniešu apmaiņas projekts “Discovering cultures through media” norisinājās divas nedēļas Trappeto ciematā, Sicīlijā. Projektā tika izvēlēti 26 dalībnieki, vecumā no 17 līdz 30 gadiem, no Itālijas,  Latvijas, Igaunijas, Francijas un Maķedonijas.

Projekta mērķis bija caur dažādu veidu aktivitātēm, grupu darbu, radošajām darbnīcām un diskusijām paplašināt dalībnieku redzesloku un attīstīt kritisko domāšanu. Apmaiņas programmā notika diskusijas un aktivitātes saistībā ar to, kā plašsaziņas līdzekļi ataino dažādas kultūras un veicina stereotipus, propagandu plašsaziņas līdzekļos, mediju pārliecināšanas un manipulēšanas metodēm, kā arī par to, kā apstrādāt un novērtēt informāciju. Dalībnieki izmantoja radošumu un kreativitāti, lai sadarbotos grupās un katrs dalībnieks spētu iesaistīties un izmantot savas prasmes, lai izpildītu doto uzdevumu. Dalībnieki it īpaši izmantoja un attīstīja savas prasmes foto, video un sociālajos plašsaziņas līdzekļos, ar kuru palīdzību apmaiņas programas laikā tika izveidoti rezultāti video un foto attēlu formātā, ar kuriem tālāk tiks vaicināta kultūras izpratne un tolerance jauniešu vidū.

Projekta laikā dalībnieki ne tikai dziļāk izprata citas kultūras, bet arī paši sevi, un devās mājās ar jaunām atmiņām, pieredzi un zināšanām, kuras citādāk nebūtu ieguvuši.


Projekts rīkots "Erasmus+: Jaunatne darbībā” ietvaros un finansējumu saņem no Eiropas Savienības.


Dānijas piedzīvojums

Dānijas piedzīvojums

Guldborgsund Ungdomsskole organizētais jauniešu apmaiņas projekts "Connected-3" norisinājās augusta pirmajā nedēļā Dānijā, pilsētā Nørre Alslev. Projekts tika izstrādāts sadarbībā ar partneriem: Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs (LV); Klaipēdas Vaiku brīvdabas centrs (LT) un Helsinku pionieri / SDPL Helsingin un Uudenmaan piirijarjestro ry (FI). Radošo darbnīcu virzieni bija trīs: mūzikas producēšana un dziesmas tekstu rakstīšana; R&B dejas; mūsdienu uzveduma drāma. Prasīgi radošo darbnīcu vadītāji pret dalībniekiem, patiešām sasniedza iecerētos rezultātus, gūstot darba augļu garšu ikkatrā nometnes dalībniekā.


Cultures on the road 2017

Cultures on the road 2017

“Cultures on the road 2017” ir jauniešu apmaiņa, kuru veicina Cinisello Balsamo pašvaldība sadarbībā ar Drums of Peace tīklu.

“Cultures on the road 2017” ilgs no 27. novembra līdz 4. decembrim, kas tik rīkots Chiavenna hotelī “Al Deserto”. (http://www.ostellochiavenna.it/)


Iespēja: jauniešu apmaiņa Ungārijā!

Iespēja: jauniešu apmaiņa Ungārijā!

Iespēja pieteikties jauniešu apmaiņai "Seed to plate-Best Food" Ungārijā, Etyek ciemā netālu no Budapeštas, no 18. līdz 27. septembrim. 


Footprints

Footprints

No 2017. gada 17. jūnijam līdz 2018. gada 17. decembrim – tiek meklēti četri brīvprātīgie no Austrijas, Itālijas, Latvijas un Rumānijas

 

Motivācija:

Galvenā doma ir iepazīstināt jauno paaudzi ar citu tautu kultūru. Radīt mūsdienīgu skatījumu, ka pastāv arī citas kopienas ārpus viņu valsītim.

 

Lai to īstenotu, izvairoties no kultūras tradīciju un sociālo atšķirību veidotām nesaprašanām, tiks veicināts kontakts starp cilvēkiem no dažādam valsītim, kas dalīsies ar savu valodu un tradīcijām, veidojot vidi, kur cits citu saprot.

 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

atbalstītāji

Rietumu Radio