kas MĒS esam?

Jauniešu māja ir pašvaldības izglītības iestādes "Liepājas Bērnu un jaunatnes centrs" struktūrvienība. Atrodamies 151,04m2 lielā, moderni aprīkotā ēkā pašā Vecliepājas „sirdī”, Kungu ielā 24. Esam atvērti katru darba dienu no 10:00 līdz 20:00. Jauniešu māja ir vieta, kur jauniešiem vecumā no 15 līdz 25 gadiem satikties un kopīgi īstenot savas idejas.

ko MĒS darām?

Jauniešu mājā darbojas Jaunatnes lietu komisija, Skolēnu dome, Jauniešu mājas padome  un citas jauniešu organizācijas. Piedāvājam iespēju pilnveidoties dažādās neformālās mūzikas, valodu, teātra, video un citās nodarbībās. Sadarbojamies ar jaunatnes jomu saistītām pašvaldības un valsts mēroga iestādēm. Aktīvi iesaistāmies brīvprātīgajā darbā šeit un citur Eiropā, piedalāmies starptautiskajos projektos. Rīkojam koncertus, teātra izrādes, izstādes, izglītojošas tikšanās un diskusijas ar politiķiem, uzņēmējiem u.c. nozaru ekspertiem. Sniedzam informatīvu atbalstu, piedāvājam arī prakses vietas studentiem. Veicinām labklājību un popularizējam veselīgu dzīvesveidu. Piesaistām līdzekļus no dažādiem projektu fondiem.

MŪSU mērķi

Jauniešu māja ar savu darbību vēlas uzlabot Liepājas jauniešu dzīves kvalitāti:
- veicināt jauniešu efektīvu iniciatīvu svarīgu lēmumu pieņemšanā un iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē.
- nodrošināt vieglāku pāreju no bērna uz pieaugušo statusu un radīt apstākļus personības izaugsmei un pašiniciatīvu izpausmēm.

pasākumi

 

atbalstītāji

Rietumu Radio