JG 2017

Rezolūcijas labākai Eiropai- tēma:ŪDENS
Rezolūcijas labākai Eiropai- tēma:ŪDENS

Eiropas jaunatnes parlamenta 25. reģionālā sesija. 17. - 19. martā Liepājā! 
Pavadi 3 aizraujošas dienas Liepājā - strādājot grupās, izstrādājot rezolūcijas un aizstāvot savas idejas labākai Eiropai! Šī gada tēma: Ūdens.

Seko līdzi informācijai: https://www.facebook.com/liepaja2017/

Pieteikšanās līdz 19. februārim :https://goo.gl/forms/ZUEWCL19HDdBz05t1

Eiropas Jauniešu parlaments (turpmāk - EJP) ir viena no lielākajām debašu platformām Eiropas jauniešiem, kas aizsākās 1987. gadā, un kopš tā izveidošanas jau vairāki tūkstoši jauniešu ir piedalījušies reģionāla, nacionāla un starptautiska mēroga sesijās.

EJP ietvaros katru gadu tiek rīkoti vairāk nekā 600 nacionāla, reģionāla un starptautiska līmeņa sesiju. Tās dod jauniešiem iespēju izteikt savu viedokli par jautājumiem, kas ir aktuāli Eiropā. Šajā procesā tiek uzlabotas viņu svešvalodu zināšanas un diskusiju prasmes, iegūti paziņas no visas Eiropas, iepazītas citas kultūras un uzzināts daudz jauna par Eiropā nozīmīgām un pašus interesējošām tēmām. Eiropas Jauniešu parlamenta dalībniekiem ir iespēja pašiem piedalīties savas nākotnes sabiedrības veidošanā.

EJP mērķi ir:
● vairot izpratni par Eiropas līmeņa problēmjautājumiem, veicināt Eiropas pilsonisko apziņu un motivēt jauniešus iesaistītes Eiropas politikas veidošanā;
● attīstīt savstarpēju izpratni, starpkultūru dialogu un viedokļu dažādību;
● veicināt Eiropas jauniešu personīgo iemaņu attīstību;
● nodrošināt iespēju jauniešiem brīvi izteikt savu viedokli par Eiropā un pasaulē aktuāliem jautājumiem, bez lomu spēļu izmantošanas.

EJP Latvijas pasākumos kā delegāti piedalās 9. līdz 12. klašu audzēkņi. Kā pasākumu organizatori, komiteju vadītāji, konferenču žurnālisti, viceprezidenti un prezidenti EJP pasākumos piedalās arī studenti un citi jaunieši līdz 26 gadu vecumam. 

EJP sesijas tiek organizētas trīs lielos blokos – komandas veidošana, komitejas darbs un Ģenerālā asambleja. Dalībnieki jeb delegāti tiek sadalīti grupās jeb komitejās pēc tēmas, kas viņus ir interesējusi visvairāk. Komandas veidošanas daļā jaunieši tiek iepazīstināti tuvāk cits ar citu un vēlāk ar komunikācijas spēļu un problēmuzdevumu palīdzību dalībnieki iemācās darboties komandā un produktīvi organizēt darbu tajā. Komitejas darbā jaunieši diskutē un meklē risinājumus Eiropā un Pasaulē nozīmīgām problēmām, kas pēc tam tiek apkopoti rezolūcijās. Ģenerālās asamblejas laikā komitejas aizstāv savus un pārspriež citu piedāvātos problēmrisinājumus, pirms tie tiek nodoti vispārējai balsošanai.

 Sesija ilgs četras dienas, ieskaitot oficiāļu (organizatoru, komiteju vadītāju un žurnālistu) treniņu dienu. Tā notiks 2017. gada 16.-19. martā oficiāļiem (komiteju vadītājiem, žurnālistiem, organizatoriem) un 17.-19. martā delegātiem. Balstoties uz galveno organizatoru bagāto sesiju pieredzi, secināts, ka trīs dienas ir optimāls ilgums sesijai, lai delegāti paspētu saprast, kā strādā EJP, izveidotu un veiksmīgi aizstāvētu rezolūciju, iegūtu jaunus draugus un neaizmirstami pavadītu brīvo laiku. Pēc organizatoru domām, reģionālās sesijas nodrošina delegātus ne tikai ar iespēju diskutēt ar vienaudžiem par nozīmīgām tēmām, bet arī iemāca plānot laiku un strādāt efektīvi.

Sesijas tēma būs “Ūdens”. Pie ūdenstilpnēm veidojās pirmās pilsētas, tika būvētas ostas, kas veicināja transporta un tirdzniecības attīstību, kā dēļ attīstījās arī rūpniecība. Kaut arī ūdens ir viens no visaugstāk novērtētajeim resursiem, ar katru gadu ievērojami pasliktinās jūru un okeānu ūdens kvalitāte, apdraudot dažādu zivju un dzīvnieku sugas. Delegātiem būs jāatrod kompramiss, kā, neierobežojot rūpnicības un pilsētu attīstību, novērst dabai draudošās briesmas, ņemot vērā, ka ūdens ir iztikas avots miljoniem cilvēku. Citviet tīrs ūdens nav pieejams nemaz. Sesijas mērķis ir palielināt jauniešu interesi par pasaules līmeņa problēmām un radīt vēlmi uzlabot esošo situāciju, piemēram, ikdienā izmantojot mazāk plastmasa izstrādājumu un nepiesārņojot dabu.

Liepājas Sesijā kopā piedalīsies 120 jauniešu. Septiņas komitejas pārstāvēs 80 delegāti un par sesijas darbību atbildēs 40 oficiāļi - 10 organizatori, 10 mediju komanda, 14 komiteju vadītāji, prezidents, 2 viceprezidenti un 3 žūrijas locekļu.

Pasākums rīko: Jauniešu organizācija TELLUS sadarbībā ar LBJC Jauniešu māja (Liepājas pašvaldība)