JG 2017

DIASPORAS JAUNIEŠI – Liepājā - Simtgades ceļa kartes izveidē
DIASPORAS JAUNIEŠI – Liepājā -  Simtgades ceļa kartes izveidē

Latvijas Jaunatnes padome sadarbībā ar Eiropas Latviešu biedrību un ar Izglītības un zinātnes ministrijas un Latvijas jauniešu galvaspilsētas – Liepājas atbalstu aicina ikvienu diasporas jaunieti vecumā no 16-25 iesaistīties Eiropas Latviešu kongresa Jauniešu sesijā!

Pateicoties Izglītības un zinātnes ministrijas un Liepājas domes atbalstam, divdesmit ārvalstīs mītoši jaunieši vecumā no 16 līdz 25 gadiem jūlija nogalē varēs iepazīt Latvijas jaunatnes aktīvākos pārstāvjus, apgūt brīvprātīgā darba prasmes un kopā ar citiem Eiropas Latviešu kongresa dalībniekiem iesaistīties domapmaiņā par Latvijas nākotnei nozīmīgām tēmām, piedaloties Simtgades ceļa kartes izveidē.

Jaunatnes delegāti 24.-27. jūlijā tiks uzņemti Liepājā, kur notiks aktivitātes komandas veidošanai, brīvprātīgā darba prasmju apguvei un diskusijas par nākotnei aktuālām tēmām, piemēram, latvisko identitāti, vidi un dabu, līdzdalību un pašiniciatīvu. Diasporas jaunieši Liepājā arī piedalīsies Latvijas jaunatnes strukturētā dialoga atklāšanas konferencē, kur tiksies ar sabiedriski aktīviem Latvijas jauniešiem. Liepājas domes pārstāvji stāsta: “Liepāja kā 2017. gada Jaunatnes pilsēta ir īstā vieta, kur ārvalstīs mītošajiem Latvijas jauniešiem iepazīt Latvijas reģionus kā mūsdienīgu, jaunatnei atvērtu un dinamisku vietu savu ieceru īstenošanai. Mēs ceram, ka pēc pieredzes mūsu pilsētā šie jaunieši kļūs arī par Liepājas vēstniekiem savās mītnes zemēs.”

Savukārt 28.-30. jūlijā jaunieši piedalīsies pirmajā Eiropas Latviešu kongresā, kas notiks Rīgā, Stokholmā un uz kuģa Baltijas jūrā. ELA vicepriekšsēde Elīna Pinto stāsta: “Jaunieši ir būtisks pārmaiņu virzītājspēks, un Latvijas nākamā simtgade būs tieši viņu rokās. Diasporas jaunieši turklāt ir smēlušies daudzveidīgu starptautisko pieredzi, ko būs vērtīgi sasaistīt ar Latvijas vienaudžu redzējumu par savu lomu Latvijā un atspoguļot to Eiropas Latviešu kongresa veidotajā Simtgades ceļa kartē.” Kongresā jaunatnes delegāti piedalīsies tematiskajās domnīcās un mākslas darbnīcās, kā arī atbalstīs kongresa norisi, gūstot brīvprātīgā darba pieredzi. Pilna kongresa programma lasāma: ej.uz/EiropasLatviesuKongress.

Visbeidzot, 31. jūlijā Rīgā notiks jauniešu programmas noslēgums ar atskata diskusiju, iedvesmojošu tikšanos un brīvprātīgā darba pieredzes sertifikātu pasniegšanu, kas jauniešiem noderēs studiju vai darba uzsākšanai.

Pieteikties ELK jaunatnes programmai iespējams, līdz 7.jūlijam aizpildot anketu vietnē ej.uz/ELKjauniesiem. Programmas vadītāja Inese Šubevica no Latvijas Jaunatnes padomes jauniešus mudina kļūt par aktīviem savas dzīves un apkārtējās pasaules veidotājiem: “Pasaule mainās tikai tad, kad maināmies mēs paši. Mēs maināmies tad, ja to vēlamies. Ikkatra mūsu doma, kustība, darbs, ticība ir virziens pretī pārmaiņām. Un kopā mēs varam mainīt daudz!"

Šī programma ir jauna iniciatīva ELA pastāvīgajā darbā, kas ar Izglītības un zinātnes ministrijas un Ārlietu ministrijas atbalstu vērsts uz diasporas bērnu un jauniešu latviskās identitātes stiprināšanu un viņu plašāku iesaisti Latvijas dzīvē un tās reģionu ekonomikā, kultūrā un izglītībā. ELA ir gandarīta par Latvijas pašvaldību augošo interesi un iesaisti šajos centienos.